Ronaldo de lima vs Ghana WC 2006

Đây là kỳ WC của cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số của người ngoài hành tinh.

source